Omgevingsvisie Oegstgeest: oog voor historie, zicht op ontwikkeling

In Oegstgeest spelen allerlei ontwikkelingen: het aantal inwoners groeit, mensen wonen langer zelfstandig thuis, het klimaat verandert en de gemeente zoekt naar duurzamer manieren om energie op te wekken. Het bijzondere in Oegstgeest is dat er voor al die opgaven maar zeer beperkt ruimte is. Er moeten scherpe keuzes worden gemaakt. De omgevingsvisie helpt om alle ontwikkelingen die op de gemeente afkomen in beeld te brengen en op elkaar af te stemmen.

De omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, energie, natuur, verkeer en vervoer, wonen, voorzieningen en cultureel erfgoed. Het is de uitkomst van onderzoek, enquêtes en gesprekken die wij hebben gevoerd met inwoners, organisaties, ambtenaren, het college en uiteraard de gemeenteraad.

 

Omgevingsvisie schept overzicht

De omgevingsvisie laat in één document alle door de gemeenteraad gemaakte keuzes zien. Op welke plekken in het dorp krijgt het behoud van groen en erfgoed voorrang? Waar is juist ruimte voor sociale ontmoetingen of woningen? Dit overzicht is belangrijk, want de gemeente is vaak afhankelijk van initiatiefnemers voor projecten. De visie biedt dan het handvat om te bepalen of een initiatief past in het dorp.

Wij hebben in een kernteam samen met de gemeente die keuzes voorbereid en de visie vorm gegeven. De visie is uitgewerkt in thema’s en deelgebieden. Ook hebben we samen spelregels en leidende principes opgesteld, zodat je als initiatiefnemer ook kan inschatten wat er op welke plek mogelijk is.

De omgevingsvisie is hier te vinden. Daarnaast hebben wij ook een interactieve versie van de visie gemaakt. Door op de kaart te klikken weet je nog sneller wat er in een gebied speelt en welk beleid voor dat gebied geldt.

In de komende jaren wordt op basis van de omgevingsvisie een omgevingsplan opgesteld, dat alle bestaande bestemmingsplannen vervangt.

Meer weten over de omgevingsvisie? Stel uw vraag aan Guido of Joost