Stichting Rho

Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven leden, vier externe leden en drie vertegenwoordigers van het personeel van Rho Adviseurs. De zittingstermijn van een lid beslaat vier jaar. Op dit moment hebben de volgende leden zitting in het bestuur:

 • de heer Frits Wijsma (voorzitter)
  voormalig hoofd ministerie van Economische Zaken, regio Oost-Nederland.
 • mevrouw Geiske Bouma (vice voorzitter en penningmeester)
  adviseur bij TNO, bestuurslid Nederlands-Vlaamse bestuur van de Stichting Planologische Discussiedagen (voorzitter), lid Raad van Advies van BNSP, actief betrokken bij het Urbanism Next Europe Conference, lid van de Steering Committee en voorzitter van de Program Committee.
 • mevrouw Ellen Peper
  lid Raad van Bestuur van Univé, voormalig bestuursvoorzitter van Twynstra Gudde. In 2020 negende plek in de AM 75 topvrouwen.
 • de heer Jur van der Velde
  deskundige op het gebied van het omgevingsrecht in Nederland en Caribisch Nederland en Aruba, trainer bij BerghauserpontAcademie en Roxit, initiatiefnemer NIROV (Platform 31) Leergang Op dezelfde Leest, Provero, vereniging voor Omgevingsrecht en ICT, Werkplaats Omgevingswet, Omgevingswetcoach en Omgevingswettheater.

Namens het personeel hebben thans zitting:

Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door de eindverantwoordelijk directeur van de vennootschap, Monique Lammens.

Het stichtingsbestuur heeft de volgende, formele taken:

 • het bestuur geeft ieder jaar goedkeuring aan het ondernemingsplan;
 • het bestuur stelt de financiële jaarrekening vast, neemt besluit over de verdeling van de winst en doet een voorstel voor uitkering van dividend van de vennootschap naar de stichting;
 • het bestuur benoemt de directie.