Stichting Rho

Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven leden, vier externe leden en drie vertegenwoordigers van het personeel van Rho Adviseurs. De zittingstermijn van een lid beslaat vier jaar. Op dit moment hebben de volgende leden zitting in het bestuur:

 • de heer Frits Wijsma
  voormalig hoofd ministerie van Economische Zaken, regio Oost-Nederland (voorzitter);
 • mevrouw Geiske Bouma
  adviseur bij TNO, bestuurslid Nederlands-Vlaamse bestuur van de Stichting Planologische Discussiedagen (voorzitter), lid Raad van Advies van BNSP, actief betrokken bij het Urbanism Next Europe Conference, lid van de Steering Committee en voorzitter van de Program Committee.
 • de heer Joost Schrijnen
  voormalig directeur van het Deltaprogramma, voormalig directeur dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting gemeente Rotterdam, voormalig directeur Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland
 • de heer Paul Oortwijn
  zelfstandig consultant, voormalig directeur van onder meer NLingenieurs en Grontmij (vice voorzitter en penningmeester).

Namens het personeel hebben thans zitting:

Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door de eindverantwoordelijk directeur van de vennootschap, Koos Seerden.

Het stichtingsbestuur heeft de volgende, formele taken:

 • het bestuur geeft ieder jaar goedkeuring aan het ondernemingsplan;
 • het bestuur stelt de financiële jaarrekening vast, neemt besluit over de verdeling van de winst en doet een voorstel voor uitkering van dividend van de vennootschap naar de stichting;
 • het bestuur benoemt de directie.