Buddy de Groot

In 2022 sloot Buddy zich aan bij de adviseurs van Rho.

Tijdens de opleiding Landscape and Environment Management heeft hij zich ontwikkeld als generalist binnen de thema’s milieu en natuur.

Buddy is graag betrokken bij alle omgevingsaspecten van het vakgebied. Van water tot externe veiligheid en van ecologie tot milieuzonering. Die diversiteit is wat hem in zijn werk motiveert en inspireert.