Matthijs van der Meulen

Matthijs heeft meer dan 15 jaar ervaring met advisering op het raakvlak van milieu en ruimtelijke ordening. Zijn brede inhoudelijke expertise zet hij graag in om samen met de opdrachtgever, collega’s en andere betrokken partijen mooie ontwikkelingen van de grond te krijgen, ook op complexe locaties. Variërend van binnenstedelijke transformatieprojecten, zoals de herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen of kantoorlocaties, tot buitenstedelijke ontwikkelingen in gebieden waar de agrarische sector sterk vertegenwoordig is.

Alles moeten zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt, maar niet eenvoudiger dan dat.

Kenmerkend voor de wijze van advisering van Matthijs is zijn betrokkenheid en oplossingsgerichtheid. Matthijs heeft ruime ervaring opgedaan met maatwerkoplossingen onder de Interimwet Stad & Milieubenadering en de Crisis en herstelwet. Ook is hij betrokken bij verschillende plannen en projecten waarmee wordt voorgesorteerd op de Omgevingswet.

Matthijs heeft nadrukkelijk oog voor het proces, de integrale afstemming tussen de verschillende deelaspecten, de juridische houdbaarheid en de praktische uitvoerbaarheid van het eindresultaat. Aangezien gebiedsontwikkeling vaak een zaak van lange adem is, zeker op milieubelaste locaties, komen zijn doorzettings- en uithoudingsvermogen als marathonloper goed van pas.