Risto Louws

Risto heeft een uitgebreide ervaring als projectleider op vrijwel alle vlakken van ons werk. Hij is een generalist met een brede blik en oog voor detail en een gedreven vakman.

Een goed plan maak je samen!

In nauwe samenwerking met marktpartijen, overheden en ons adviesteam zorgt Risto dat grootschalige gebiedsontwikkelingsprojecten zo soepel mogelijk de planologische procedures doorlopen.