Taco Gerritsma

Als planoloog heeft Taco door de jaren heen voor diverse gemeenten ruimtelijke plannen opgesteld en begeleid. Variërend van eenvoudige, conserverende bestemmingsplannen voor woonwijken tot complexe projecten/bestemmingsplannen voor de (historische) binnensteden en diverse bedrijventerreinen. Daarnaast heeft hij ook particulieren bijgestaan en geadviseerd. Waar nodig, heeft Taco ook de benodigde onderzoeken begeleid.

Door deze mix aan ervaring weet Taco goed hoe je een ruimtelijk plan maakt en wat de uitwerking hiervan is ‘in het veld’. Zijn strategie is altijd vastleggen wat geregeld moet worden en dat er ruimte wordt geboden, waar mogelijk en wenselijk.

Kenmerkend aan Taco is dat hij veel plezier beleeft aan het samen met anderen uitwerken van creatieve oplossingen die werken.