Omgevingsvisie Baarle Nassau

Gemeente Baarle Nassau is één van de pilotgemeenten geweest die mee heeft gedaan aan het traject Pilots omgevingsvisie (2014-2016) van het Rijk.

In dit traject was het voor Baarle Nassau belangrijk om een integraal toetsingskader vast te stellen. Het ontbreken van een dergelijk kader, leidde in de praktijk te veel tot ad hoc besluitvorming en gaf geen antwoord op de nieuwe thema’s die op de gemeente af kwamen. Thema’s als Buitengebied en Gezondheid.

 

De sturingsfilosofie van de omgevingsvisie was mede om die reden gericht op sturen op doelen. Tijdens het proces bleek behoefte te zijn aan een steviger kader, waarmee nieuwe ontwikkelingen konden worden getoetst op ruimtelijke kwaliteit. Tijdens het planproces is een landschapskader toegevoegd met allerlei praktische handvatten als onderdeel van de omgevingsvisie.

In twee debatrondes zijn de opgaven in beeld gebracht en vervolgens bediscussieerd. Je kunt gerust stellen dat het er geschuurd heeft, maar het leidde uiteindelijk tot een gebiedsdialoog die anders nooit was ontstaan.

Benieuwd naar andere pilots Omgevingsvisie van het Rijk?