Omgevingsvisie Oirshot

Oirschot is één van de pilotgemeenten geweest in het traject Pilots omgevingsvisie (2014-2016) van het Rijk.

De opgave in Oirschot was voor wethouder Machielsen helder. Hij wilde de samenleving in beweging brengen om samen de ambities van de omgevingsvisie te realiseren. Om dat voor elkaar te krijgen, speelde participatie een belangrijke rol in het proces.
Centraal bij de visievorming stond het belang van het betrekken van de samenleving tijdens en na het planproces en de vertaling van themagerichte doelen naar gebieden.

In Oirschot hebben wij als adviseurs goede ervaringen opgedaan met het werken met scenario’s. Deze gingen vooral over de rolbepaling van gemeente en samenleving.

Benieuwd naar andere pilots Omgevingsvisie van het Rijk?

Omgevingsvisie Oirshot