Omgevingsvisie Uden

Uden is één van de pilotgemeenten geweest in het traject Pilots omgevingsvisie (2014-2016) van het Rijk en de eerste gemeente in de pilotreeks die een omgevingsvisie vaststelde. Naast de leerdoelen van de gemeente (integraliteit, participatie, sturingsfilosofie), had de gemeente behoefte aan een uitnodigende visie.

Deze behoefte heeft haar vertaling gekregen in een compacte omgevingsvisie die per deelgebied drie vragen beantwoordt:

 • Waar hebben we mee te maken?
  de context waarin de  omgevingsvisie wordt opgesteld
 • Wat willen we bereiken?
  de ambitie, geformuleerd in  doelen per deelgebied
 • Hoe willen we dat bereiken?
  de wegwijzer naar realisatie, inclusief de spelregels

In dit traject speelde de participatietraditie in Uden een grote rol.
Het gemeentebestuur heeft al geruime tijd een sterke band met de burgers van Uden. Een band die niet alleen leidt tot meedenken met visies en plannen, maar ook tot het in gezamenlijkheid uitvoeren van projecten. Betrokkenheid van burgers en belangenorganisaties was dan ook een vanzelfsprekendheid tijdens het hele planvormingsproces.

 • Omgevingsvisie Gemeente Uden

  pdf – 5,63 MB

Benieuwd naar andere pilots Omgevingsvisie van het Rijk?

omgevingsvisie uden 2015