Rho Adviseurs draagt substantieel bij aan waarmaken bouwambitie van de gemeente Breda

Zesduizend woningen erbij in Breda in vier jaar tijd… Zelfs de altijd daadkrachtige bouwwethouders Paul de Beer en Daan Quaars hebben wel eens getwijfeld of het kon. Drie jaar geleden zeiden ze nog dat het ‘niet vanzelfsprekend’ is dat de ambitie wordt waargemaakt. Toch is het gelukt.

Lees hier het volledige artikel (bron:BNDeStem)

In het bestuursakkoord Lef & Liefde stond 4 jaar geleden de ambitie om in deze bestuursperiode (2018-2022) 6.000 woningen te bouwen.
Deze bouwambitie heeft de gemeente Breda waargemaakt en ook Rho Adviseurs heeft daar een substantiële bijdrage aan geleverd. Dat hebben wij gedaan door de planvorming voor diverse projecten te verzorgen, wat geresulteerd heeft in de realisatie van bijna 2.000 woningen.

Van grootschalige ontwikkelingen…

Dankzij de projecten Blossem Breda en Eureka (in opdracht van NBU/Maas-Jacobs) verrijzen 550 woningen op het terrein van de voormalige Nibbit-fabriek en ruim 300 achter het voormalige fabrieksterrein van De Faam.

Ook beeldbepalende projecten voor het centrum van de stad Breda zitten in ons portefeuille. Het meewerken aan het project Post Breda (in opdracht van SDK Vastgoed/Maas-Jacobs) resulteert uiteindelijk in oplevering van 125 appartementen in het voormalige KPN gebouw aan de Oude Vest. En nog eens 270 woningen erbij in de stedenbouwkundige structuur van Peutz dankzij de grootschalige herstructurering in wijken zoals de Heuvel (in opdracht van WonenBreburg).

…tot aan kleine projecten met grote impact

Ook met het begeleiden van kleinschaligere projecten hebben wij ons steentje bijgedragen aan het waarmaken van de bouwambitie. Op de locatie van de voormalige Kamer van Koophandel in Ruitersbos bijvoorbeeld (in opdracht van Nieuw Tij projectontwikkeling) komen 40 woningen en appartementen.

En niet te vergeten het bijzondere project Villa Trianon aan de Baronielaan waar, naast het in oude luister herstellen van de monumentale villa, 12 appartementen en 3 stadswoningen komen rondom een semi-openbare parkachtige tuin (in opdracht van SoMa Vastgoed).

Meebouwen aan de Parel van ‘t Zuiden

Als Rho Adviseurs, een club collega’s waar ook echte Bredanaars tussen zitten, zijn we ontzettend trots dat wij mee mogen bouwen aan de Parel van ’t Zuiden.

Maar we zijn zeker nog niet klaar! Er zitten op dit moment nog voor bijna 3.000 woningen in lopende projecten bij ons in portefeuille. Dus volop mooie uitdagingen, mogelijkheden en kansen om Breda nog mooier te maken.

Meer weten? Neem contact op met Jos of Daniëlle