Iris Penning

Iris is na haar studie Ruimtelijke Ordening & Planologie gestart als planoloog bij Rho Adviseurs. Sindsdien adviseert zij zowel private partijen als overheden in binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten. Zij werkt voornamelijk binnen projecten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.

Iris bekijkt een opgave met een frisse blik en adviseert bij aanvang in de juiste route om een ontwikkeling tot stand te brengen. Voor haar staan zorgvuldigheid en snelheid daarbij altijd voorop. Haar gestructureerde en duidelijke aanpak zorgt voor een zo efficiënt mogelijke inrichting van het proces, waarbij alle betrokkenen op elk moment weten waar ze aan toe zijn.
Naast het geven van ruimtelijke adviezen, draagt Iris zorg voor de afstemming en coördinatie tussen de verschillende producten binnen een proces.

In projecten spelen vaak diverse belangen van enerzijds een overheid en anderzijds een ontwikkelaar. De uitdaging is om deze belangen te verbinden en te komen tot een goed eindresultaat.

Iris is pas tevreden als door middel van samenwerking een goed plan op tafel ligt.