Rob Verkooijen

Rob heeft inmiddels heel wat jaren ervaring binnen het uitdagende ruimtelijke ordeningsgebied. De fysieke leefomgeving beter, mooier, duurzamer en efficiënter maken, wie wil dat nou niet?
Als projectleider zet Rob zich hiervoor met veel enthousiasme in. Altijd zoekende naar pragmatische, maar zeker ook realistische oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Dit binnen de spanningsvelden tussen aspecten op ruimtelijk, planologisch, milieu-hygiënisch en juridisch gebied. Zijn milieukundige achtergrond helpt hem daarbij.

Alles komt goed!

Rob heeft als projectleider aan een diversiteit van plannen gewerkt. Van binnenstedelijk, landelijk gebied, uitleggebieden, transformaties tot aan herstructureringsplannen, woningbouwontwikkelingen, detailhandel, leisure en bedrijventerreinen. Diversiteit maakt het verschil in zijn portfolio.