Onze visie op gebiedsgerichte aanpak

Het landelijk gebied is volop in ontwikkeling. Deze transitie is al langer gaande, maar zal de komende jaren in een stroomversnelling terechtkomen. Om de noodzakelijke doelen voor natuur, landbouw, water en klimaat te behalen, stellen de provincies gebiedsprogramma’s op. Deze worden uitgevoerd via de gebiedsgerichte aanpak.

Feitelijk staan we nog maar aan het begin van de uitdagende transitie van het landelijk gebied. We hoeven alleen maar stikstof en water te noemen en het is duidelijk dat we te maken hebben met complexe en gevoelige opgaven. Alsof de inhoud van deze opgaven nog niet ingewikkeld genoeg is, ligt de echte opgave vooral bij de procesaanpak: hoe komen we met een gebiedsgerichte aanpak met alle partijen tot integrale en uitvoerbare oplossingen? De complexiteit van dat proces wordt pijnlijk duidelijk geïllustreerd door boeren op het Malieveld en Extinction Rebellion op de A12.

 

Deskundigen redeneren vooral vanuit de inhoud, waardoor er minder aandacht besteed wordt aan het proces. Een goede procesaanpak stelt de gezamenlijke doelen centraal en zoekt naar gezamenlijke oplossingen. Dit betekent dat de aanpak ook samen met alle belanghebbenden in het gebied moet worden ontworpen. Alleen dan ontstaat een gezamenlijk doel en is de weg naar onze gezamenlijke doelen voor iedereen begaanbaar. Daarvoor is vertrouwen nodig. Gezien de actiebereidheid van diverse partijen, moet dat vertrouwen nodig worden hersteld. Dat vraagt om een betrouwbare overheid.

Aan het instrumentarium zal het niet liggen, dat is er volop. Zeker als je instrumentarium breed definieert: proces, financieel en juridisch. De inzet van instrumenten is overigens een middel om doelen te bereiken en geen doel op zich. De inzet ervan bepaal je eveneens gezamenlijk in een gebiedsaanpak. Dit raakt bij uitstek onze expertise.

Graag laten we onderstaand een aantal projecten de revue passeren, waarbij een keur aan instrumentarium voorbij komt. Hopelijk biedt dit inspiratie voor uw eigen opgaven. Wij zetten onze ervaringen graag in om samen met u aan de slag te gaan met een gebiedsgerichte aanpak!

Martijn Kegler Projectleider Planvorming en Buitengebied

Onze projecten met een gebiedsgerichte aanpak