Emiel Oude Wesselink

Emiel is als projectleider en stedenbouwkundig ontwerper werkzaam binnen het team Visie & Ontwikkeling vanuit de vestiging Deventer. Hij heeft ruime ervaring met verschillende, ruimtelijke opgaven van diverse schaalniveaus en complexiteit.

Emiel werkt inhoudelijk als ontwerper en planoloog van ontwerpconcepten tot vastgestelde bestemmingsplannen en stuurt als projectleider op het planproces en de haalbaarheid van het project. Hij heeft een brede focus en ruime ervaring met interactieve planvorming, bewonersparticipatie en het samen werken aan planontwikkeling in de breedste zin.

Emiel is praktisch ingesteld en stelt de haalbaarheid van een project voorop: het resultaat is zijn belangrijkste drijfveer.