- Onderzoek -

Gezondheid

De laatste jaren is er binnen de ruimtelijke ordening een toenemende aandacht voor gezondheid. Daarbij zien we een verschuiving van ‘bescherming tegen ongewenste gezondheidseffecten’ naar ‘gezondheidsbevordering’. Met de Omgevingswet hebben overheden meer mogelijkheden om te sturen op een gezonde fysieke leefomgeving. Rho adviseurs brengt binnen ruimtelijke processen gezondheidsgevolgen in beeld en zoeken - bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium - samen met opdrachtgevers naar mogelijkheden om bij te dragen aan de gewenste gezondheidskwaliteit.

Omdat gezondheid een breed begrip is - harde wettelijke kaders ontbreken en wetenschappelijke inzichten zijn voortdurend in ontwikkeling - vraagt onderzoek naar gezondheidseffecten om maatwerk. Soms gedetailleerd en kwantitatief, bijvoorbeeld als het gaat om onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van fijn stof- en geuremissies door veehouderijen. Soms meer globaal en kwalitatief, bijvoorbeeld onderzoek naar de gevolgen van verschillende strategische beleidskeuzes voor de mate waarin beweging, ontmoeting en een veilige, prettige en gevarieerde leefomgeving worden gestimuleerd. Maar altijd vanuit een integrale aanpak: afgestemd op én de plaatselijke situatie én de doelstellingen en ambities van de opdrachtgever.
Deel deze pagina
‚Äč