Ons profiel en ons organogram

Met ongeveer honderdvijftig medewerkers is Rho adviseurs een stevig adviesbureau op het gebied van ruimtelijke inrichting en omgevingsmanagement. Rho adviseurs is landelijk actief, maar met kennis en contacten in alle landsdelen en regio’s vanuit vestigingen in Rotterdam,. Middelburg, Eindhoven, Deventer en Leeuwarden.

Onze opdrachtgevers zijn overheden – waaronder ruim tweehonderd gemeenten, bijna alle provincies, meerdere waterschappen en enkele ministeries – ontwikkelende marktpartijen in Nederland en het Caribisch gebied.

Rho adviseurs levert onder het motto ‘Ruimte, regie, resultaat’ alle expertise die nodig is om ruimtelijke initiatieven van idee naar uitvoering te brengen: te bedenken én vorm te geven, te onderbouwen én te borgen. Daarvoor heeft Rho adviseurs de kennis en de vaardigheden om waarden, kwaliteiten en belangen in de fysieke leefomgeving af te wegen, af te stemmen en in te passen. Met kennis van milieu, omgeving, fysieke ruimte, mensen en middelen zoekt Rho adviseurs naar verbindingen. Daarom zien wij onszelf als een verbindende partner met kennis van inhoud en proces.

Onze interne organisatie is volgens de volgende structuur opgebouwd: