Willem van der Grinten

Willem is als stedenbouwkundig adviseur en ontwerper sinds 2018 werkzaam bij Rho Adviseurs. Hij werkt vanuit filiaal Rotterdam met veel plezier aan het mooier maken van Nederland.

Waarden die Willem belangrijke vindt en die op alle schaalniveaus in zijn ontwerpen terugkomen zijn: je welkom voelen op een plek, herkenbare entrees en een vanzelfsprekende routing.
Aan de basis van zijn ontwerpen staat een sterke analyse die inzicht geeft in welke waarden een gebied draagt en waar er behoefte is aan bijsturing. Nieuwe ontwikkelingen dragen vervolgens bij aan het versterken van het verhaal van de plek.

Willem heeft een ruime ervaring met ontwerpen op alle schaalniveaus: van kleine dorpsuitbreidingen tot regionale structuurvisies; van visie tot baksteen. Door zijn brede inzetbaarheid werkt hij vaak op de grens van het stedenbouwkundige vakgebied en andere disciplines. Zo heeft hij gewerkt aan de welstandnota Appingedam, centrum- en regionale (omgevings)visies, diverse inrichtingsplannen, haalbaarheidsonderzoeken en stedenbouwkundige verkavelingen. Daarnaast verzorgt hij lezingen en geeft hij les.

Willem is een teamspeler en werkt met een oplossingsgerichte instelling graag samen met de opdrachtgever, stakeholders en collega’s om te komen tot een realistisch en gedragen plan. Dat doet hij in opdracht van provincies, gemeenten, woningbouwcorporaties en diverse marktpartijen.