- Omgevingswet -

Omgevingsplannen

Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. In de Omgevingswet staat een opsomming van elementen die in elk geval onder de fysieke leefomgeving vallen: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.

Per gemeente geldt één omgevingsplan.  Het omgevingsplan kent functies toe aan locaties. De regels hebben betrekking op activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving. In het omgevingsplan worden ook die onderdelen uit gemeentelijke verordeningen opgenomen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.
 
Voorbereiden op het omgevingsplan
Het maken van een omgevingsplan vergt, vanwege de vereiste integrale aanpak, een gedegen voorbereiding. Hierbij moeten meerdere spelers binnen en buiten de gemeente worden betrokken.
Met de voorbereidingen voor het maken van een omgevingsplan kan nu al worden begonnen. Het is van belang dat gemeentelijke organisaties hiermee al aan de slag gaan. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het maken van een reguliere ruimtelijke regeling in combinatie met het verwerken van de voor het omgevingsplan relevante onderdelen van de verordeningen.
Rho adviseurs kan helpen bij het formuleren van de ambitie, wensen en het maken van de keuzes.