Aan de slag met de RES

Vanuit het Nationaal Programma RES hebben alle regio’s hun Regionale Energie Strategie gepresenteerd aan het Rijk. De opgave voor gemeenten is om deze regionale doelstelling lokaal vast te leggen en te stimuleren dat energieprojecten daadwerkelijk worden gerealiseerd. Rho Adviseurs ondersteunt gemeenten en ontwikkelaars hierbij!

Energieambities lokaal verankeren

Gemeenten staan voor een grote uitdaging: eind 2025 moeten alle lokale projecten zijn vergund. Maar voor het zover is, moet er nog veel werk worden verzet. Rho Adviseurs staat klaar om uw gemeente daarbij te ondersteunen. Wij denken graag met u mee:

  • Hoe kunnen de regionale energiestrategieën lokaal worden verankerd?
  • Welke ruimtelijke instrumenten staan de gemeente daarvoor ter beschikking met het oog op de Omgevingswet?
  • Welke bijdrage kan uw gemeente leveren, welke energiemix kies je daarvoor en welke zoekgebieden zijn er beschikbaar?
  • Hoe ontstaat er draagvlak en welke andere kansen zijn er om gelijktijdig te benutten?

De urgentie van de RES neemt toe: willen we de doelen uit het Klimaatakkoord halen voor 2030 dan zijn er nu stappen nodig!

Onze bijdrage aan de RES’en

Van de beleidsvorming bij het ministerie, advisering bij provincies en regio’s en de uitvoering door lokale gemeenten: op allerlei niveaus zijn we betrokken bij de implementatie van de RES’en. We zorgen ook voor de invulling van de doelstellingen door het begeleiden van opdrachtgevers in ruimtelijke procedures en onderzoeken. In ons projectportfolio vindt u diverse praktijkvoorbeelden, waarmee u een indruk krijgt op welke manier wij werken aan de RES’en.

Wat kan Rho Adviseurs voor u betekenen?

Rho Adviseurs is nauw betrokken bij de ruimtelijke vertaling van grootschalige energie-opwek. We zijn bekend met de dilemma’s uit de praktijk. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we gewend om de verschillende belangen die er spelen, samen te brengen en tot een mooie oplossing te komen. We werken graag aan gecombineerde opgaven, waarbij het werken aan de energieopgave ook een impuls kan geven aan andere opgaven die er spelen.

We hebben veel ervaring met energieprojecten en gecombineerde opgaven. We helpen u graag bij het realiseren of versnellen van de energietransitie in uw gemeente!

Maak kennis met onze collega Wouter Buiten

Direct aan de slag met een energieproject in uw gemeente? Neem contact met ons op!