Het Participatieteam van Rho

Onze leefomgeving is onlosmakelijk verbonden met de levens van mensen. Daarom zetten wij de mensen centraal bij het inrichten van onze leefruimte. Dit doen we door ze te betrekken bij plannen en veranderingen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen gehoord wordt en kan meedenken met ontwikkelingen in zijn of haar leefomgeving. Met ons Participatieteam denken we na over hoe we participatie zo goed mogelijk kunnen inzetten in onze projecten. Zo ontstaat een leefomgeving waarin iedereen zich betrokken en thuis voelt.

Participatie maakt een belangrijk onderdeel van het werk van Rho Adviseurs. Met de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024, wordt participatie nog essentiëler. Daar komt wel wat bij kijken:

  • welk doel dient het participatietraject?
  • welke doelgroepen betrek je erbij?
  • welke methode past daarbij?
  • hoe pak je de organisatie aan?

Dit zijn vraagstukken waarvan wij zien dat gemeenten en projectontwikkelaars zich steeds vaker over buigen.

Binnen Rho is veel kennis en ervaring op het gebied van participatie aanwezig. Deze krachten hebben wij gebundeld in een Participatieteam.
Of het nu gaat om grootschalige gebiedsontwikkelingen, kleinschalige projecten of om toekomstgerichte omgevingsvisies, het Participatieteam van Rho weet participatie op verschillende manieren te integreren in verschillende projecten.

Met de inzet van participatie, hebben wij altijd concrete doelen voor ogen. Met participatie creëren wij bijvoorbeeld meer draagvlak voor een plan of een beter plan door benutting van lokale kennis.

Het Participatieteam van Rho

Even voorstellen

Het Participatieteam van Rho bestaat uit 7 gedreven Rho Adviseurs, met allemaal andere achtergrond en functie binnen ons bedrijf, maar met passie voor de samenleving.