- Sectoren -

Landelijk gebied

Niet alleen een stad maar ook landelijke gebied is vol dynamiek. Dit biedt volop kansen. De vraag is hoe we die gaan benutten. Immers, er zijn vele spelers die allemaal iets willen: ondernemen, kwaliteiten behouden, genieten, gebruiken, etc. Met al die wensen is er ook behoefte aan houvast, aan regie.
De filosofie van Rho adviseurs is gebaseerd op het woordje ‘samen’. Samen met de mensen die in het gebied wonen en werken bepalen wat de wensen en mogelijkheden zijn, wat de gezamenlijke koers is en welke bijdrage ontwikkelingen kunnen leveren aan deze koers. Zo voorkomen we dat een visie een blauwdruk is of een statisch document dat al verouderd is als de inkt nog niet droog is. 

Een visie is het vervoermiddel om samen te bereiken wat we willen, waarmee we partijen verbinden, inspireren en in beweging brengen én waarmee we (proces)afspraken maken hoe we met ons platteland willen omgaan.

Bestaat er na de visie dan behoefte aan regels? Het antwoord is ja, maar de nuance zit ‘m in de wijze waarop. Gezien de ontwikkelingen in het landelijk gebied en de eisen die bewoners, gebruikers, belangenorganisaties en overheden stellen, is er vooral behoefte aan maatwerk.
 
Rho adviseurs levert dat maatwerk:
  • een heldere, breed opgestelde en gedragen visie, die een kader biedt voor ontwikkelingen, indien gewenst met extra aandacht voor ruimtelijke kwaliteit;
  • een eenvoudig pakket afspraken, dat alleen die zaken regelt waar geen extra eisen aan worden gesteld;
  • ruimte voor ontwikkelingen die meer eisen stellen (toevoegen kwaliteit, draagvlak verwerven, verevening).
Dat is een proces waaraan iedereen meedoet. De regels zijn vervolgens eenvoudig en zullen weinig weerstand oproepen. Voor ontwikkelingen gebruik je immers maatwerk.