- Sectoren -

Wonen

Uit alle cijfers blijkt dat de actuele woningbouwopgave veel groter is dan de afgelopen jaren werd gedacht of eigenlijk beleefd. Wel zijn regionale verschillen groot en wordt verschillend gedacht over de mogelijkheden binnen bestaand stedelijk gebied. Rho adviseurs ziet een forse toename in opdrachten, zowel ‘in de stad’ als ‘in de wei’. In de stad gaat het om zowel gebouw- als gebiedstransformaties. Buiten de stad zijn het vooral locaties die voor de crisis al in beeld waren en nu vaak anders worden ingericht. Opvallend is dat ook in gebieden met een cijfermatig beperkte vraag veel initiatieven worden ontwikkeld.

Centraal in onze advisering en aanpak van woningbouwontwikkelingen staat de realisering van een optimale aansluiting op de bestaande ruimtelijke én sociaal-maatschappelijke structuur. Door bijzondere aandacht voor de grotere omgeving kunnen ‘bestaand’ en ‘nieuw’ van elkaar profiteren en komt de (onderlinge) meerwaarde in beeld. Voor nieuwe bewoners betekent dit een hartelijk welkom in hun nieuwe woonomgeving.